libnova  v 0.16.0
Data Fields
pluto_argument Struct Reference

Data Fields

double J
 
double S
 
double P